Tag: Nhìn Bằng Trái Tim

Nhìn Bằng Trái Tim

Trái tim có một lăng kính lớn Lọc bẩn dơ tranh chấp thiệt hơn Đầy trong ấy tình người chan chứa Trái tim nhìn, chỉ thấy yêu thương