Ngọc Phật

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành; Bảo Như bút ký Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật…

Tham Vấn Phật Pháp 10

Câu 1: Việc phóng sinh của những Phật tử đang làm và việc thực tế ngoài đời của những người đánh bắt cá, những công ty chế biến thực phẩm…

Đừng Sống Buông Thả

Sống buông thả vùi mình trong ảo giác Là tự thân chuốc lấy những luỵ sầu Đang bỏ phí một kiếp người diệu dụng Để đắm chìm trong nghiệp quả khổ…