Thiền Tình Ca

Thất Bảo Huyền Môn

Mu A Mu Sa  Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang Ma Sa Ốp Uê  Sa Bi Mô U Sa-U Sa-U Ba Thê-Um Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha Con nguyện Chư Phật mười phương  Ban rải năng…

Nghĩa Cử Thanh Cao

🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật Người đã đến như rừng cây thầm lặng Xanh bên đường che bóng mát con đi Người đã đến sau bao mùa hạ nắng Tấm lòng lành…

Gương Kiếm Trừ Yêu

LynhNghy Danh tiếng lừng vang một trời Uy pháp thị oai độ đời Bảo gương chiếu tới bóng yêu ma hiện soi Quỷ vương khiếp vía, kiếm vung lên liền hồi Đi khắp…

Phật Chuyển Thế

  Phật Chuyển Thế             Thiền Sư Bảo Thành           PHẬT CHUYỂN THẾ.  Copy right (c) 2001 by Thiền Sư Bảo Thành.  All rights reserved.  Printed in the United States of America.  No part of…