Tham Vấn Phật Pháp

Tham Vấn Phật Pháp 10

Câu 1: Việc phóng sinh của những Phật tử đang làm và việc thực tế ngoài đời của những người đánh bắt cá, những công ty chế biến thực phẩm…