Hệ Thống

Con Chó Đói

Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đây là một phúc lành cho Bảo Thành và…
master BaoMinh The

Hành Sư Bảo Minh Thế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi. Sed maximus ipsum metus, id varius…
Su Co Bao Co

Sư Cô Bảo Cơ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi

Ullambana Festival 2016.

The Ullambana Celebration will be held on Sunday, August 21st at 10:30 am. Please, arrive early. All are welcome. The tradition and practice of Ullambana dates back to the original Buddha to cultivate…

Buddhism

The Buddha taught many things, but the basic concepts in Buddhism can be summed up by the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path.